Waarom zorgen over de overstap naar de cloud onterecht zijn

Intro tekst

Het gebruik van de cloud is binnen veel organisaties ondertussen gemeengoed. Toch zijn er nog altijd organisaties die terughoudend zijn met betrekking tot de overstap.

Inhoud

Zij maken zich bijvoorbeeld onterecht zorgen over de controle over hun data wanneer deze naar de cloud verhuist. Toch is er geen reden tot zorg wanneer een aantal punten in het achterhoofd worden gehouden. 

Uiteenlopende zorgen rondom de cloud 
Organisaties voeren veel verschillende argumenten aan om de overstap naar de cloud uit te stellen. Dat blijkt onder andere uit een onderzoek van cloudprovider Equinix uit 2017. Vaak wordt er gedacht dat gegevens niet in Nederland worden opgeslagen, waardoor compliancy en dataveiligheid in gevaar komen. Daarnaast menen organisaties dat zij inleveren op flexibiliteit wanneer er gebruik wordt gemaakt van de cloud. Het zijn slechts enkele redenen waarom organisaties vaak het eigen datacenter blijven gebruiken. 

Uitbesteden biedt uitkomst 
Het wordt echter steeds lastiger en kostbaarder om een eigen datacenter te beheren. Dat komt doordat IT steeds complexer wordt. Bovendien wordt wetgeving rondom dataverwerking steeds strenger. Een voorbeeld hiervan is de GDPR, die vanaf 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is. Hiermee krijgen bedrijven te maken met aanzienlijk meer verantwoordelijkheden. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er vaak niet langer voldoende capaciteit, kennis of geld is om een eigen datacenter te onderhouden. Daarom kiezen organisaties er in toenemende mate voor om hun datacentervraagstukken uit te besteden. In ruil voor een vast bedrag per maand profiteren zij van kostenefficiëntie en gespecialiseerde kennis rondom dataopslag en -beveiliging. 

Combineren cloudvormen biedt extra flexibiliteit 
Vaak wordt er gedacht dat men alle gegevens bij één leverancier moet onderbrengen. Dat klopt echter niet. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor een wisselwerking tussen de private en public cloud. Dit wordt ook wel een hybride cloudomgeving genoemd. Het stelt organisaties in staat zelf te bepalen in welke cloud zij bepaalde gegevens onderbrengen. Zo kunnen minder bedrijfskritische gegevens best in een public cloud worden geplaatst. De eigen private cloud kan worden gebruikt voor de opslag van gevoeligere informatie. Bovendien beschikken organisaties continu over de mogelijkheid om data van de ene naar de andere cloud over te zetten.