Vijf voordelen van mobiel werken voor organisaties

Intro tekst

Mobiel werken is tegenwoordig ingeburgerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Vijf voordelen waar bedrijven van profiteren bij deze manier van werken. 

Inhoud

Steeds meer organisaties bieden hun medewerkers de vrijheid hun werkdag zelf in te delen. Een logische ontwikkeling, want mobiel werken levert bewezen veel voordeel op. Dat geldt niet alleen voor de medewerker, maar ook zeker voor de organisatie zelf.

Hogere productiviteit door tijdwinst 
Bij mobiel werken hebben medewerkers niet langer te maken met reistijd van en naar kantoor. Dat levert vaak een flinke tijdwinst per medewerker op. Bovendien zijn zij gewoon bereikbaar op tijden waarop ze anders onderweg zouden zijn. Thuiswerkers kunnen de gewonnen tijd besteden aan werk, zonder dat dat van invloed is op de lengte van hun werkdag. Dat levert onder aan de streep al snel een hogere productiviteit op. 

Hogere medewerkerstevredenheid 
Uit diverse onderzoeken, waaronder door het CBS, blijkt dat mobiel werken een zeer positief effect heeft op de medewerkerstevredenheid. De werk-privébalans van medewerkers wordt aanzienlijk verbeterd, wat leidt tot minder stress en meer rust. De vrijheid en zelfstandigheid van mobiel werken wordt door medewerkers vaak gezien als een teken van vertrouwen vanuit de organisatie. Dat zorgt voor een betere binding met het bedrijf, proactiviteit, en minder verloop en verzuim. 

Lagere kosten
Ook kostentechnisch is mobiel werken voor organisaties de juiste keuze. Immers, hoe meer mobiele medewerkers, hoe minder vaste werkplekken er nodig zijn. Organisaties kunnen hierdoor besparen op kantoorruimte. Dat levert niet alleen een besparing op het gebied van hardware en huurkosten op. Ook kan worden bespaard op energie, water, verwarming, catering, reiskosten. Doordat mobiel werken leidt tot een lager verzuim kan er bovendien worden bespaard op werving van nieuwe medewerkers. 

Goed voor bedrijfsimago 
Mobiel werken heeft een zeer positief op het bedrijfsimago. Organisaties geven hiermee aan hun medewerkers te vertrouwen en de positieve effecten van mobiel werken serieus te nemen. Organisaties die mobiel werken actief uitdragen worden als vernieuwend, flexibeler en betrokken gezien. Dat heeft een positieve werking op met name millennials, die een steeds groter deel van de beroepsbevolking vormen. 

Hogere klanttevredenheid 
Gelukkige en beter bereikbare medewerkers kunnen immers sneller inspelen op vraagstukken vanuit de klant. Dat vertaalt zich uiteindelijk in een hogere klanttevredenheid.