Uitbesteden van de cloudomgeving biedt concurrentievoordeel

Intro tekst

Het afnemen van de cloud als dienst biedt veel zakelijk voordeel. Bij Infrastructure-as-a-Service worden zaken als hardware, servers, virtuele omgevingen, beveiliging en onderhoud door een provider aangeboden. 

Inhoud

Organisaties maken in toenemende mate gebruik van beheerde clouddiensten, zoals Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Van de bedrijven die nog niet zijn overgestapt verwacht ruim 40 procent dit binnen drie jaar te doen. Dat blijkt uit een onderzoek van Oracle. Bedrijven die al gebruikmaken van IaaS roemen de vele zakelijke voordelen die deze dienst met zich meebrengt. Negatieve vooroordelen rondom beveiliging en complexiteit blijken in de praktijk dan ook nauwelijks een rol te spelen. 

Cloud steeds vaker gemeengoed 
De cloud kan op steeds meer populariteit rekenen onder bedrijven. Het verhogen van productiviteit en het innovatieniveau is voor de meeste bedrijven de belangrijkste reden om over te stappen. In de praktijk lijkt dit daadwerkelijk zijn vruchten af te werpen; 66 procent van de bedrijven die IaaS hebben omarmd geeft aan dat zij dankzij IaaS sneller en makkelijker kunnen innoveren. Daarnaast laten zij weten dat IaaS ervoor heeft gezorgd dat het minder tijd kost om nieuwe applicaties in gebruik te nemen. 64 procent van de organisaties meldt een aanzienlijke verlaging van de onderhoudskosten. Door deze voordelen is 59 procent van de bedrijven van mening dat IaaS concurrentievoordeel oplevert ten aanzien van bedrijven die hier niet in investeren. 

Overstappen eenvoudiger dan gedacht 
Bedrijven die IaaS nog niet gebruiken zijn vaak huiverig voor de overstap. Zo denken zij dat ze bij de overstap de controle op hun omgeving verliezen. Ook het uit handen geven van de beveiliging en de complexiteit van de overstap zelf zijn veelgehoorde argumenten. Deze zijn echter allang achterhaald. Zo geeft 64 procent van de bedrijven die IaaS gebruiken aan dat de overstap makkelijker was dan gedacht. Bovendien gelooft deze groep twee keer zo vaak dat IaaS zorgt voor optimale beschikbaarheid, uptime en snelheid als zij die IaaS nog niet gebruiken. Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste respondenten denken dat IaaS binnen drie jaar een rol gaat spelen binnen hun organisatie. 

De voordelen van een beheerde cloud 
Het afnemen van de cloud als dienst biedt veel zakelijk voordeel. Bij Infrastructure-as-a-Service worden zaken als hardware, servers, virtuele omgevingen, beveiliging en onderhoud door een provider aangeboden. Hierdoor beschikken organisaties over een volledig beheerde en schaalbare omgeving. Zij hebben hierdoor geen omkijken naar beheer en onderhoud. Bovendien zijn zij zo altijd verzekerd van een sterk beveiligd en up-to-date omgeving voor hun applicaties. Grote investeringen in eigen apparatuur komen hierbij te vervallen. In plaats daarvan wordt een vast bedrag per medewerker per maand betaald.