Smartphonebeveiliging in veel gevallen ondermaats

Intro tekst

Vrijwel de helft van de smartphonegebruikers heeft zijn telefoon niet beveiligd of weet niet of deze is beveiligd. Een constatering die zeker voor bedrijven de noodzaak van goede smartphonebeveiliging benadrukt. 

Inhoud

Smartphonebeveiliging laat bij veel mobiele gebruikers te wensen over. Zo blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2018 die het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs publiceerde.

Helft van de smartphones beveiligd
Van de bezitters van mobiele telefoons en smartphones gaf 52 procent aan dat hun mobiele telefoon was voorzien van beveiligingssoftware. Bijna een kwart (24 procent) van de personen gaf aan niet te weten of hun smartphone beveiligd was en eenzelfde groep wist bij voorbaat al te vertellen dat hun mobiele telefoon niet was beveiligd. 

Smartphonebeveiliging minstens zo belangrijk
Het gevaar van cybercriminaliteit voor smartphones wordt nog altijd onderschat. Veelal heerst de gedachte dat criminelen het vooral op pc-gebruikers gemunt hebben. Dit terwijl de hoeveelheid mobiele dreigingen de afgelopen jaren veruit het sterkst gestegen is. Malafide apps, phishing, hacks, maar ook verlies en diefstal vormen grote bedreigingen voor (zakelijke) data op smartphones en tablets. 

Creëer bewustzijn bij collega’s
Het terugdringen van de risico’s van deze mobiele dreigingen kan op verschillende manieren. Om te beginnen is het goed om bewustzijn te creëren bij medewerkers. Laat zien welke vormen van cyberdreigingen er zijn, hoe deze te werk gaan en hoe groot het risico is dat smartphones gehackt worden en data buitgemaakt wordt. 

Speel op safe met MDM
Met het betere bewustzijn van de risico’s bij medewerkers is het gevaar nog niet geweken. Vanuit de IT-kant zijn er ook de nodige maatregelen te treffen. Zo kunnen zakelijke toestellen met een Mobile Device Management (MDM)-oplossing beheerd worden. Eerst worden ze gekoppeld, waarna ze een set met beveiligingsinstellingen ontvangen. Vervolgens kunnen ze voortaan op afstand worden voorzien van updates. Ook kunnen ze op afstand worden vergrendeld of gewist, in het geval van diefstal of verlies. Zo kunnen smartphones en zakelijke data en apps op een veilige manier worden gebruikt.