Meeste zakelijke gebruikers nauwelijks beschermd tegen malware

Intro tekst

Ook de voorspellingen voor dit jaar benadrukken het belang van een sterke databeveiliging.

Inhoud

Dat mobiele veiligheid tegenwoordig een bijzonder belangrijk aandachtspunt is zal weinig zakelijke gebruikers verbazen. Wat echter wel opvalt is de gigantische groei van het aantal ontdekte soorten malware. In 2016 hebben de onderzoekers van G Data maar liefst 6.843.443 nieuwe soorten malware weten bloot te leggen. Ook de voorspellingen voor dit jaar benadrukken het belang van een sterke databeveiliging. Zeker omdat de mate van beveiliging bij veel bedrijven nog vaak te wensen over laat.

Meeste malware uit op data 
De meeste malware lijkt te worden ingezet voor het achterhalen en stelen van gegevens. De meest gebruikte vorm van malware zijn Trojaanse paarden. Deze al jaren zeer effectieve malafide software kan verschillende functies hebben. Zo is het met deze malware mogelijk om toetsaanslagen op te nemen, waardoor wachtwoorden kunnen worden achterhaald. Ook wordt deze malware vaak ingezet voor het installeren van spyware of ongewenste en mogelijk schadelijke bestanden. Het stelen van gegevens is hierbij vaak het beoogde doel. Ook ransomware werd in 2016 steeds populairder. Zo werden er negen keer zoveel soorten ontdekt als in de eerste helft van dat jaar. In het eerste kwartaal van 2017 bestond bijna 14 procent van alle malware uit ransomware.

Goede bescherming belangrijker dan ooit
Organisaties zouden dataveiligheid hoog op de bedrijfsagenda hebben moeten staan. Hoewel ze de noodzaak steeds meer lijken in te zien, is er nog veel ruimte voor verbeteringen. Uit recent onderzoek van MobileIron bleek dat zakelijke mobiele devices vaak zeer slecht of zelfs helemaal niet zijn beveiligd. Slechts 5 procent maakt gebruik van een mobiele beveiligingsoplossing. Daar komt nog bij dat de privacyregels in mei 2018 een stuk strenger worden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt dan in werking. Deze instantie kan serieuze boetes opleggen aan organisaties die onzorgvuldig met hun dataveiligheid omgaan. 

Veiligheid begint bij gezond verstand 
Er zijn tegenwoordig talloze toepassingen beschikbaar die dataveiligheid waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan Mobile Device Management-oplossingen die organisaties in staat stellen beheer en veiligheid op afstand in te regelen. Toch kunnen gebruikers zelf ook het nodige doen om hun data te beveiligen. Sterke wachtwoorden zijn hiervan een simpel maar doeltreffend voorbeeld. Ook het actief gebruiken van de beveiligingsinstellingen op het mobiele device zelf wordt vaak vergeten, maar is erg belangrijk. Daarnaast is het verstandig om zo min mogelijk gebruik te maken van openbare wifi-netwerken voor zakelijke doeleinden. Deze onbeveiligde netwerken kunnen eenvoudig door cybercriminelen worden uitgelezen. Zij kunnen zo snel een kijkje nemen op het device, met alle gevolgen van dien.Dat mobiele veiligheid tegenwoordig een bijzonder belangrijk aandachtspunt is zal weinig zakelijke gebruikers verbazen. Wat echter wel opvalt is de gigantische groei van het aantal ontdekte soorten malware. In 2016 hebben de onderzoekers van G Data maar liefst 6.843.443 nieuwe soorten malware weten bloot te leggen. Ook de voorspellingen voor dit jaar benadrukken het belang van een sterke databeveiliging. Zeker omdat de mate van beveiliging bij veel bedrijven nog vaak te wensen over laat.