Digitalisering binnen het mkb neemt toe

Intro tekst

Opvallend is dat er nog steeds veel onwetendheid heerst over de toegevoegde waarde van digitalisering binnen zakelijke omgevingen.

Inhoud

De digitalisering binnen het Nederlandse bedrijfsleven neemt nog altijd toe. 52 procent van alle mkb-bedrijven maakt in meer of mindere mate gebruik van digitale processen. Dat meldt de eerste Nederlandse Digitaliseringsindex op basis van een onderzoek van Kantar TNS. Opvallend is dat er nog steeds veel onwetendheid heerst over de toegevoegde waarde van digitalisering binnen zakelijke omgevingen. 

Financiële transacties het vaakst gedigitaliseerd 
40 procent van de ondervraagde bedrijven denkt dat Nederland pas aan het begin staat van zakelijke digitalisering. Het verwerken van financiële transacties is op dit moment het meest gedigitaliseerde proces. Een voorbeeld hiervan is een koppeling tussen het eigen boekhoudsysteem en de bank. 56 procent van alle mkb’ers maakt gebruik van volledig digitale processen met betrekking tot deze financiële transacties. Dit is overigens wel flink lager dan bij grote organisaties, waar 85 procent van dit soort transacties is gedigitaliseerd. Onkostendeclaraties verlopen het minst digitaal. Dit komt bij slechts 16 procent van alle mkb-bedrijven voor. 

Toename aantal digitale processen 
In de toekomst zal het aantal gedigitaliseerde processen alleen maar toenemen, aldus het onderzoek. Met name urenregistratie, productie, inkoop, voorraad en verkoop staan hoog op het automatiseringslijstje. Veel bedrijven zijn echter nog altijd huiverig voor de digitale overstap. Vooral (data)veiligheid, cybercrime en privacy zijn punten van zorg. Bovendien zijn veel bedrijven van mening dat het hun aan de juiste kennis ontbreekt om over te stappen. Een laatste punt van zorg is het creëren van draagkracht onder medewerkers en klanten met betrekking tot digitalisering. 

Digitalisering leidt tot nieuwe kansen 
Het op digitale wijze doen verlopen van processen levert organisaties en medewerkers veel profijt op. Informatie wordt bijvoorbeeld een stuk toegankelijker en kan sneller worden gedeeld. Dit zorgt voor efficiëntere bedrijfsprocessen. Dit leidt bovendien tot lagere operationele kosten. Daarnaast stelt digitalisering organisaties in staat effectief gebruik te maken van de cloud. Dit maakt mobiel werken mogelijk. Mobiel werken heeft een positief effect op de productiviteit en medewerkerstevredenheid. Digitalisering biedt dan ook veel zakelijk voordeel.